TARİFLENDİRME

Dış ticaret mevzuatına tabi tutulacak ürünlerin spesifik asyonlarının incelenerek, gümrük tarife cetvelindeki uygun pozisyonunun belirlenmesi sağlanmaktadır.